Az Aktif Mesane

 • Çocuklarda Beklenen Mesane Kapasitesi Nedir?

  Beklenen mesane kapasitesini çocuğunuz için kolay bir formülle hesaplayabilirsiniz. 

  Kapasite=[Yaş(yıl)x30]+30 ml 

  Çocuğun işeme öncesi ultrasonografik inceleme ile mesane hacmi ölçülebilir veya çocuğun aldığı ve çıkardığı sıvı hacimleri saatleri ile kaydedilerek bir işeme çizelgesi çıkartılır, böylece gün içindeki işeme sıklığı ve mesane hacmi konusunda fikir sahibi olunur. Gece boyunca idrar yapmayan çocuğun sabah ilk idrar yaptığında çıkardığı hacim mesanenin maksimum hacmini temsil edebilir.

 • Çocuğum İçin Normal İşeme Sıklığı Nedir?

  Çocuklarda idrara çıkma sıklığı günlük fiziksel aktivite, tükettiği yiyecekler ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir. Yeterince sıvı tüketen sağlıklı bir çocuk 2-3 saatte bir idrara çıkmalıdır. Diğer bir deyişle standart günlük aktivitelerini gerçekleştiren bir çocuktan günde 5-7 kez idrara gitmesi beklenir. Dolayısıyla biz 5-7’den az idrara çıkma sıklığını anormal olarak değerlendirmekteyiz.

 • Underaktif (Az) Aktif Mesanenin Bulguları Nelerdir?

  Az aktif mesane bulguları öyküden, işeme çizelgesi ve/veya ultrasonografi ile elde edilen mesane hacmi, hesaplanan mesane hacminden büyük bulunacaktır. Bu olguların doğru teşhis ve tedavisinde hastanın çocuk üroloğu ve pelvik taban fizyoterapisti tarafından eksiksiz değerlendirilmesinin büyük önemi vardır. Değerlendirme öykü, fizik muayene, idrar incelemeleri, ürodinamik/üroflowmetrik ve pelvik taban kas değerlendirmelerini içerir. Bu çocuklar gün içinde sıkışma hissetmedikleri için idrara nadiren çıkarlar. Bu yüzden mesane günlükleri ve mesane disfonksiyonu semptomlarını değerlendiren anketler ile sorgulanmalıdır. Ayrıca mesane duyusu da sorgulanması gerekmektedir. İleriki zamanlarda taşma şeklinde idrar kaçırma da görülebilir. Çoğunlukla işeme sonrası mesanelerinde idrar kalır ve idrar yolu enfeksiyonuna (İYE) yatkındırlar.

 • Underaktif (Az Aktif) Mesaneye Tedaviye Başlarken İlk Önerimiz Nedir?

  Bu hastalara da ilk aşamada ürodinami yapılmadan, mesane eğitimi, zamanlı işeme ve planlı sıvı alımı ayrıca ikili işeme önerilebilir. Çocuk tuvalette işedikten sonra kalkıp, tuvaletten çıkarken, tekrar tuvalete girip işemesi önerilir.

 • Underaktif (Az Aktif) Mesane Tedavi Edilmezse Ne Olur?

  Az aktif mesane anormal bir işeme paternidir. Anormal işeme paterni sonucu da uygun olmayan pelvik taban kasılmalarıyla birlikte yetersiz işemeye bağlı rezidüel idrar kalması (VUR) ve beraberinde idrar yolu enfeksiyonlarını meydana getirir. İdrar yolu enfeksiyonu hem “sonuç” hem de “neden” olabilir. Sağlıklı ve doğru uygulanan işeme düzeni ile idrar yolu enfeksiyonu riski artmamaktadır. Mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir.

 • Tuğtepe Çocuklarda Mesane-Bağırsak Bozuklukları Merkezi Olarak Underaktif (Az Aktif) Mesane Probleminini Nasıl Tedavi Ediyorsunuz?

  Az aktif mesane anormal bir işeme paterni olduğu unutulmamalıdır.  Anormal işeme paterni sonucu da uygun olmayan pelvik taban kasılmalarıyla birlikte yetersiz işemeye bağlı rezidüel idrar kalması(vur) ve beraberinde idrar yolu enfeksiyonlarını meydana getirir. Bu sebeple tedaviye bütüncül yaklaşmak ve çocukta hangi problemlerin olduğunu hangi problemi önlememiz gerektiğini tespit etmek önemlidir.

  Detaylı ve bütüncül bir pelvik taban kas değerlendirmesi sonrasında her çocuğa özgü tedavi programı planlıyoruz. Bu özel tedavi programının içinde:

  • Manuel Terapi
  • Oyun Temelli Biofeedback Tedavisi
  • Solunum Egzersizleri
  • Kor Stabilizasyon Egzersizleri
  • Mesane Duyusu Eğitimi
  • Pelvik Taban Kas Egzersizleri gibi birçok farklı yaklaşım bir arada yer almaktadır. Bu yapılan bütüncül yaklaşımların sonucunda, pelvik taban kaslarının fonksiyonunu yeniden kazanmasını sağlıyoruz bu da doğru işeme ve dışkılama alışkanlıklarını beraberinde getirecektir. Fonksiyonunu yeniden kazanan pelvik taban kasları sayesinde çocuklar tekrarlı idrar yolu enfeksiyonları ve vezikoüretral reflüden kurtulmayı başarıp normal işeme paternine ulaşmayı başarıyor.