Bilgi Güvenliği Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Tuğtepe Çocuk Ürolojisi ve Cerrahisi çalışanları olarak, bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

  • Uluslararası bilgi güvenliği standardının gereklerini yerine getirecek şekilde uygulamaları devreye almayı ve sürekli iyileştirilmesini,
  • Tüm personelimizde bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,
  • Kliniğimiz sorumluluğunda olan kişisel verileri, sözleşmelerde belirtilen yasal amaçlar doğrultusunda, belirtilen süre boyunca, bilgi sınıflarına uygun işlemeyi,
  • İlgili taraflar nezdinde Kliniğimiz güvenilirliğinin güçlendirilmesini,
  • Stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesinde, bilgi güveliği sürekliliğini sağlanmak, ilgili riskleri tanımlamak, belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek işlevini yerine getirmeyi,
  • Bilgi güvenliği yönetimi kapsamında hastalarımızın, tedarikçilerimizin veya diğer üçüncü tarafların bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri ve fırsatları sistematik olarak yönetmeyi,
  • Kliniğimiz imajını da düşünerek; iç bilgilerimizin gizliliğini, bütünlüğünü, erişilebilirliği sağlayarak, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı.

Taahhüt ederiz.

Prof. Dr. Halil Tuğtepe