Anal Atrezi

 • Anal atrezili çocuklarda görülen mesane-bağırsak problemleri nelerdir?

  Anorektal malformasyonlu(ARM) çocuklar da kaka kaçırma ve kabızlık problemi cerrahi sonrası çok sık görülür. Her ARM’li çocukta problemin derecesine göre etkilenim oranı değişir. Kakayı tutabilme yeteneği için gereken pelvik taban kaslarının fonksiyonu, duyusal fonksiyon ve bağırsak hareketliliği  çocuklarda farklılık gösterir. Pelvik taban kas kompleksi ve dış sfinkter kası denilen kakamızı tutabilmemizi sağlayan kasların genellikle az gelişmiş olması ve normal olarak işlev görememesinden dolayı bu çocuklar çok yüksek oranda kakalarını kaçırırlar. Anal atrezili çocuklardaki tüm bu konjenital problemler, özellikle yaşamın erken dönemlerinde kakasını ve bazen çişini tutamamalarına neden olabilmektedir. Eşzamanlı bir nörospinal disrafizm pelvik tabanın işlev bozukluğunu artıracaktır.

  Pelvik taban kaslarımız çişimizi ve kakamızı tutmamızda ve boşaltmamızda etkili olan kaslardır. Bu yüzden  bağırsaktaki ve pelvik tabandaki herhangi bir problem  mesaneyide etkiler. Bunun yanında birbirine anatomik olarak mesane ve bağırsak komşudur. Bu yakın ilişkiden dolayı birindeki disfonksiyondan diğeride etkilenir. Bağırsağın sürekli kakayla dolu olması mesaneyi rahatsız etmektedir. Bir süre sonra mesaneyi sıkıştırabilir ve idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Bunların sonucunda sık sık idrara çıkma, idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma, acil idrara çıkma hissi, mesane idrar kalması gibi mesane problemleri görülebilmektedir.

 • Anal atrezili çocuklarda kaka kaçırma ve kabızlık problemi neden görülür?

  Duyusal mekanizma anal kanal ve istemli çalışan pelvik taban kasları arasındaki iletişim için çok önemlidir. Anorektal malformasyonları olan hastaların çoğunda anal kanal etkilendiğinden, bağırsağın dolum hissi veya kasların “kaka var” sinyalini iletimi bozulur. Dışkılama isteğinin azalmasıyla çocuk dışkılamayı erteler.

  Pelvik taban kaslarının içinden 2 delik geçer. Bu delikler kaka ve çişimizi vücudumuzdan atmayı sağlar. Amorektal malformasyonlu çocuklarda pelvik taban kaslarının işlevi bozulmuştur. Pelvik taban kaslarını yeterince kullanamayan çocuklar kakalarını tutamazlar ve bağırsaklarında biriken kakaların tamamını da boşaltamazlar. Bu bir kısır döngü şeklinde ilerler ve pelvik taban kaslarının işlevi her geçen gün kötüleşir. Çocuk kakasının tamamını boşaltamaz. Doğru tedaviyle bu kısır döngü kırılmalıdır.

  Anorektal bölgede cerrahi sonucunda skarlaşma olabilir. Bu da kaka deliğinin tıkanmasına neden olabilir. Bu duruma bağlı olarak bağırsaktaki kakanın tamamını boşaltmak zorlaşır. ARM’li çocuklarda sıklıkla görülen ek bir kusur, megarektosigmoid (MRS)'dir. ARM hastalarının %10 ila 50'sinde MRS bildirilmiştir.

  İleri derecede omurilik malformasyonları olan ARM hastaları da zayıf sfinkter ve pelvik taban kas fonksiyonu nedeniyle, kaka dolum duyusu hissi ve kakayı rahatça boşaltma yetisine sahip değildir.

 • Anal atrezili çocuklarda kaka kaçırmada psikolojik problemler etkili midir?

  Çocuk psikolojik nedenlerden dolayı da kaka kaçırabilir. Ama bu çok karşılaştığımız bir durum değildir. Genel olarak kaka kaçırmanın nedeni kabızlık, anorektal malformasyon gibi problemlerdir. Bu nedenlere bağlı olarak çocukların pelvik taban kaslarının fonksiyonu bozulur.

  Bu çocuklarda kaka kaçırmanın sonucu olarak “özgüven eksikliği, endişe, mahcup hissetme” gibi psikolojik problemler görürüz.

 • Çocuklarda kaka kaçırma kaç yaşından sonra tedavi edilmelidir?

  4 yaşını doldurmuş olan çocukların %95’inden fazlası, 5 yaşını dolduranların ise %99’u bağırsak kontrolü kazanmıştır. Genel olarak 4 yaşını geçmiş bir çocuk, herhangi bir bağırsak problemi yaşıyorsa (kabızlık, kaka kaçırma, ishal vb.) mutlaka tedavi edilmelidir.

 • Tuğtepe Çocuklarda Mesane-Bağırsak Bozuklukları Merkezi anal atrezili çocukları nasıl tedavi ediyor?

  Merkezimizde uyguladığımız tedavi yöntemi, pelvik taban kaslarının fonksiyonel hale getirilmesi için rehabilitasyon ve mesane-bağırsağın yeniden eğitilmesine yönelik yaşam tarzı değişikleridir. Son yıllarda dünyada yeni başlanan bu tedavi şeklini bizler de deneyimli pelvik taban fizyoterapistlerimizin yürüttüğü, hastaya özgü seanslar eşliğinde yapıyoruz. Seanslarımızın ana hedefi işemeyi ve dışkılamayı kontrol eden pelvik taban kaslarını fonksiyonel hale getirerek çocuklarda sağlıklı işemeyi ve dışkılamayı sağlamaktır.  Bizim pelvik taban rehabilitasyon seanslarımız sadece “biofeedback” tedavisinden ibaret değildir. Pelvik taban kaslarını ilgilendiren, bütün diğer kasları aynı anda tedavi ediyoruz. Tedavimizin içinde;

  • Manuel terapi,
  • Omurgaya yönelik egzersizler,
  • Core kaslara yönelik egzersizler,
  • Solunum ve duruş eğitimi,
  • Pelvik taban kas egzersizleri
  • EMG-Biofeedback,
  • Elektrik Stimülasyonu,
  • Nöromodülasyon gibi birçok farklı teknik bulunmaktadır.

  Aynı zamanda bu seanslardan önce hastaya ve ailesine “Mesane ve Bağırsağın Yeniden Eğitimi” adında bilgilendirme ve tavsiyeler içeren eğitim veriyoruz. Bu eğitimde;

  • Pelvik taban kasları, mesane ve bağırsağın çalışma mekanizması,
  • İşeme ve dışkılama anatomisi,
  • Mesane için zararlı ve yararlı besinler,
  • Bağırsak için zararlı ve yararlı besinler,
  • Düzenli işeme ve dışkılamanın nasıl olması gerektiği,
  • Mesane ve bağırsağın nasıl eğitileceği,
  • İşeme ve dışkılamanın nasıl rahat yapılacağı gibi paylaşımlarda bulunuyoruz ve verdiğimiz tavsiyelere çocukların düzenli olarak uymasını istiyoruz.

  Seanslarımızın içerikleri her hastamıza özel şekilde oluşturuyoruz.

  Böylelikle ihtiyaca yönelik tedaviler ile daha hızlı sonuçlar alıyoruz. Hasta her seansa geldiğinde hastayı belli yöntemlerle değerlendirerek aileyi bilgilendiriyoruz ve tedavinin gidişatını buna göre çiziyoruz. Hiçbir zaman artıdan oluşan problemleri böylelikle atlamıyoruz.

  Yaptığımız bu tedaviyle çocuklarda;

  • Kaka hissi olmayan çocuklarda kaka hissini artırmayı,
  • Kabızlığı olan çocuklarda kabızlığı önlemeyi,
  • Kaka kaçırmayı olabildiğince azaltmayı hatta ortadan kaldırmayı
  • Mesane problemi varsa (sık sık idrara çıkma, idrar kaçırma vb.) onu da ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.

  Tedavinin başarısı tamamen ailenin, çocuğun, doktorun ve pelvik taban fizyoterapistinin birlikteliğine bağlıdır. Tedavinin maksimum başarıya ulaşması için ailenin ve çocuğun tedaviye aktif olarak katılması oldukça önemlidir.

 • Anal atrezili çocuklara pelvik taban rehabilitasyonu neden uygulanmalıdır?

  Bu çocuklarda görülen mesane-bağırsak problemleri, yaşları büyüdükçe onları daha çok etkilemektedir. Özellikle okula başladıktan sonra arkadaşlarının yanında  özgüvensiz davranıp utanırlar. Bazen arkadaşları çocuğun kaka kaçırmasından dolayı çocukla dalga geçip aralarına almamaktadır. Tüm bunlar çocukların psikolojilerinin üzerinde büyük etkiye sahiptir. İleri dönemlerde daha farklı ve zor psikolojik sorunlarla da karşılaşabilmektedirler. Bir çocuğun tek başına bunlarla başa çıkması kolay değildir.

  Kabızlık bir çocuğun mesanesini  etkileyerek işeme sonrası mesanede idrar kalmasına buna bağlı idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olabilir. Tekrarlayan bu durumun süresinin uzayıp yıllar içinde  devam etmeside çocuğun böbrek fonksiyonlarının bozulmasına ve hatta böbrek yetmezliğine kadar gidebilir.