Kişisel Veri Yönetim Sistemi Politikası

KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Tuğtepe Çocuk Ürolojiisi ve Cerrahisi Olarak;

  • Kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun yönetilmesini,
  • Belirlenen amaçlar doğrultusunda sadece minimum düzeyde verileri saklamayı,
  • Kişisel verileri sadece veri sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlemeyi,
  • Kliniğimiz sorumluluğunda olan kişisel verileri, sözleşmelerde belirtilen yasal amaçlar doğrultusunda, belirtilen süre boyunca, bilgi sınıflarına uygun işlemeyi,
  • Kişisel verilerin güncelliğini sağlamayı,
  • Kişisel verilerin saklandığı, işlendiği fiziksel ve elektronik ortamların güvenliğini sağlamayı,
  • Kişisel verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamayı,
  • Veri transferi yapılacağı zaman yasalara uygun hareket etmeyi.

Kişisel veri yönetim sistemimiz içerisinde temel politikalarımız olarak benimseriz.

Prof. Dr. Halil Tuğtepe